Program Slovenske Alpe – Evropski gorski biser se je razvil z namenom spodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa in vrniti našemu gorskemu svetu veljavo, ki mu pripada.

Slovenske gore vsako leto obišče več obiskovalcev. Po podatkih STO naš gorski svet in predgorje preko 3 milijone ljudi. Narašča tudi obisk planinskih postojank PD Ljubljana Matica. Ta znaša v zadnjem obdobju okoli 200.000 obiskovalcev in iz leta v leto narašča.
Program »Slovenske Alpe – Evropski gorski biser« vključuje skrb za trajnostni razvoj regije in neokrnjenost narave.
Glavni cilj programa je planincem ponuditi kakovostnejšo storitev. Z ustreznim vzdrževanjem objektov in čiščenjem okolice postojank ter animacijo obiskovalcev,  program ustrezno sledi razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji.

Pozitivno mnenje o programu je podalo Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport, ki ga je označilo kot celovitega in potrebnega. Program je tudi ustrezno medijsko podprt.

Lokacije izvajanja aktivnosti

S programom želimo povečati obisk gora v slovenskih Alpah s ponudbo, ki bo zanimiva tako za domače kot tuje goste, hkrati pa ob tem skrbeti za urejenost gorskih postojank in okolice.
Program se izvaja v planinskih postojankah PD Ljubljana-Matica. To so najbolj obiskane postojanke v naših Alpah: